Home
Announcements
    सुरुङमार्ग बन्छ, बन्नैपर्छ, कुनै न कुनै विकल्पमा बनाउँछौं      ‘काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्ग जसरी पनि बनाईन्छ, दायाँबायाँ हुँदैन’      सुरुङमार्ग बन्न नदिए हामी चुप लागेर बस्दैनौं        कार्यालय सरेको अत्यन्त जरुरी सूचना       हाम्रो मेगा प्रोजेक्टले नेपालको इतिहासमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ        NPBCL submits fresh financial closure report       सुरुङमार्गको पर्खाइमा राजधानी             

Notices


२०७२/०३/२९ - कार्यालय सरेको अत्यन्त जरुरी सूचना

Office Relocation


२०७१/०९/८ - दोश्रो बार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

Second AGM


Job Announcement [First Published Date - 2071/08/15 (2014 Dec 1); Published in "The Himalayan Times"]

Job Announcement


२०७१/०३/०५ - सार्वजनिक सुनुवाइको कार्यक्रम तालिका परिवर्तन भएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

Change of Program Schedule of Public Hearing


२०७१/०२/१४ - अग्राधिकार शेयर पुन: निष्काशन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना


२०७१/०२/०६ - सार्वजनिक सुनुवाइको सूचना

Public Hearing


२०७०/०८/३० - अग्राधिकार शेयर सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

Preference Share


२०७०/०५/१४ - प्रथम बार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

First AGM


२०६९/०४/०३ - काठमाण्डौ‌ - कुलेखानी - हेटौ‌डा सूरुङ्ग मार्ग निर्माणको लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) अध्ययन सम्बन्धी क्षेत्र निर्धारण (Scoping) सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

EIA


 

  Our main channelsYoutube